Vigsel til fjells

Har du tenkt gifte deg? og har nokon du vil  gifte deg med, ja då har do gjort to viktige val for livet ditt.
Etter desse to vala, kjem mange mange fleire val, mellom anna kor skal bryllypet stå, og korleis vil ein at det skal være den dagen?

Gjennom mange år som prest har somme par komme å spurt om å få ha vigselen ute i Guds frie natur. Desse få har eg som Vandrarprest hatt høve til å skreddarsy vigsel for.

I ein slik pakke ligg sjølvsagt fokus på sjølve bryllypsdagen, men også på dagane som gifte, med tilhøyrande heimelekse og samtalar på førehand.

Ta gjerne kontakt for pris og anna informasjon dersom dette er av interesse.

_MG_2311_-vigselvigsel1Fjellbryllyp1vigsel4